Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το έργο της επισκευής του παραλιακού τείχους στην Γαρίτσα (από κόμβο Δεσύλλα μέχρι Ανεμόμυλο) παραπέμπεται στις «καλένδες». Θα ζητήσετε συγνώμη από τον Κερκυραϊκό λαό;

Προς κ. Περιφερειάρχη.

Ιστορικό:

 • Το έργο με τίτλο «αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στην θέση ΝΑΟΚ, κρηπιδωμάτων πεζοδρομίων και στηθαίων στην παραλιακή λεωφόρο Γαρίτσας στην Κέρκυρα» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 την 9/4/2012 με δικαιούχο τον ΟΛΚΕ και προϋπολογισμό 4.127.000 ευρώ.
 • Το έργο απεντάχθηκε 11/01/2013 λόγω μη πιστοποιημένης τεχνικής υπηρεσίας του ΟΛΚΕ να εκτελεί έργα αυτού του προϋπολογισμού και εν συνεχεία εντάχθηκε εκ νέου με διευθύνουσα  υπηρεσία την τεχνική υπηρεσία της ΠΙΝ.
 • Δημοπρατήθηκε την 16/04/2013 και η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 25/09/2013. Το έργο σύμφωνα με την σύμβαση έπρεπε να παραδοθεί την 24/3/2015.
 • Με ευθύνη του αναδόχου και την ανοχή της περιφερειακής αρχής Σπύρου, το έργο όχι μόνο δεν παραδόθηκε σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση αλλά στην πραγματικότητα δεν άρχισε ποτέ, πέραν κάποιων εργασιών μικρής κλίμακας στο χώρο του αλσυλλίου του ΝΑΟΚ.
 • Η ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ προχώρησε στην διάλυση της παραπάνω σύμβασης και κάλεσε, σύμφωνα με τον νόμο, την δεύτερη μειοδότρια εταιρεία να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την ΟΕ της ΠΙΝ την 1/7/2016 και ο  προϋπολογισμός της σύμβασης ήταν 2.630.845 ευρώ.
 • Εν τω μεταξύ, λόγω της τριετούς και πλέον απραξίας του πρώτου αναδόχου, στο τείχος είχαν επισυμβεί λόγω καιρικών συνθηκών αρκετά μεγαλύτερες ζημίες που απαιτούσαν επισκευή και διόρθωση. Για το σκοπό αυτό τον Ιούνιο 2018 η ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ ενίσχυσε το έργο με συμπληρωματική σύμβαση στα όρια που επέτρεπε ο νόμος και με το ποσόν του 1.042.000 ευρώ από τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Παρά την ενίσχυση αυτή το σύνολο των ζημιών δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί από την τρέχουσα σύμβαση και ορίστηκε το όριο εργασιών μέχρι τον κόμβο Δεσύλλα. Πράγματι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντέχνως και επιτυχώς και το έργο παραδόθηκε από την ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ στον ΟΛΚΕ τον Αύγουστο   του 2019.
 • Εν τω μεταξύ ο ΟΛΚΕ προχώρησε στην εκπόνηση νέας μελέτης για το υπόλοιπο τμήμα από κόμβο Δεσύλλα μέχρι Ανεμόμυλο η οποία εγκρίθηκε από το ΚΑΣ την 26/7/2018.
 • Την 19/12/2018 αποχαρακτηρίζεται η περιοχή και ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Η συνέχιση του έργου στο υπόλοιπο τμήμα των 500 μ. ήταν πρώτη προτεραιότητα της ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος των 950 μ. Πλην όμως οι εκλογές του ΙΟΥΝΊΟΥ 2019 έδωσαν την διαχείριση των τοπικών υποθέσεων στην κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
 • Προφανώς για την νέα περιφερειακή αρχή το έργο αυτό δεν αποτελούσε προτεραιότητα, καθώς επί 18 μήνες ουδέν έπραξε σχετικά. Για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2021 (!) εισάγει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ τρείς επερωτήσεις υποβλήθηκαν στην περιφερειάρχη (02/2020, 01/2021 και 09/2021) ζητώντας εξηγήσεις για την απραξία και απαιτώντας άμεση προώθηση του έργου.
 • Την 24/09/2021 η ΠΙΝ/Κράτσα εκδίδει δελτίο τύπου στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει και υπόσχεται ότι εντός Νοεμβρίου 2021 θα έχει ανατεθεί το έργο σε ανάδοχο και εντός δέκα μηνών θα έχει εκτελεστεί. Δηλ. υποσχέθηκε στον κερκυραϊκό λαό εγγράφως ότι το έργο θα ήταν έτοιμο τον Αύγουστο του 2022!
 • Την 11/3/2022 η περιφερειακή αρχή έλαβε απόφαση επιλογής του αναδόχου με την μέθοδο της «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» επικαλούμενη έκτακτα γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν και σε μεγάλη χρονική απόσταση. Παρά την αντίθεση της ΑΝΑΣΑ και άλλων περιφερειακών συμβούλων και παρατάξεων, την 30/3/2022 προχώρησε στην διαπραγμάτευση με τρείς φορείς (εργολήπτες) και τελικά κατακύρωσε το έργο στον εργολήπτη που προσέφερε έκπτωση 5,48%.
 • Η σύγκριση της προσφοράς του αναδόχου με την αντίστοιχη του πρώτου τμήματος του έργου (5,48% τώρα έναντι 39% τότε) δείχνει το μέγεθος της προσβολής στο δημόσιο χρήμα. Και αυτό συνέβη ακριβώς λόγω της μεθοδολογίας που επέλεξε να ακολουθήσει η ΠΙΝ/Κράτσα για τον διαγωνισμό, κάνοντας στην ουσία απευθείας ανάθεση αντί της διεξαγωγής ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. Στις 995.000 του προϋπολογισμού του έργου προσφέρθηκε «δώρο» στον ανάδοχο το ποσόν (39-5,48=33,52)*995000= 333.352,40 ευρώ, πράγμα φυσικά απαράδεκτο και καταδικαστέο.
 • Αυτός είναι και ο κύριος και βασικός λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση με τον εν λόγω ανάδοχο. Στην υπ. αριθμ. 13/7-6-2022 Πράξη Προ συμβατικού Ελέγχου του Επιτρόπου Κέρκυρας αναφέρεται επί λέξει: «Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , χωρίς να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, πλήττει προδήλως τις αρχές της διαφάνειας της ισότητας των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού και συνιστά, ως εκ τούτου, ουσιώδη πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαδικασίας ανάθεσης. Ο περιορισμός δε του ανταγωνισμού και η παραβίαση της ισότητας των διαγωνιζομένων καταδεικνύεται, εν προκειμένω, και από το γεγονός ότι για την επίμαχη σύμβαση ενδιαφερόταν και δύο επί πλέον εταιρείες οι οποίες αποκλείστηκαν. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης».
 • Την 25/6/2022 η περιφερειάρχης κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου εκδίδει νέο δελτίο τύπου στο οποίο ψέγει τον επίτροπο Κέρκυρας για την απόφαση του, δηλώνει κατηγορηματικά ότι επιμένει στην ορθότητα του σχεδιασμού της για την εκτέλεση του έργου, και ενημερώνει ότι προχωρά σε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής στο ανώτερο κλιμάκιο. Το γεγονός ότι η περιφερειάρχης, μετά την απορριπτικά απόφαση του επιτρόπου Κέρκυρας, επιμένει φανατικά υπέρ της μεθοδολογίας της απευθείας ανάθεσης παρά τα όσα αναλυτικά παραθέτει η απόφαση αυτή, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν ο εμπνευστής και καθοδηγητής της αθλιότητας αυτής.
 • Δυστυχώς μεγαλώνει συνεχώς ο κατάλογος των απορριπτικών πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος της περιφερειακής αρχής Κράτσα. Πρώτα τα υδατοδρόμια των 3,050 εκατ. ευρώ, μετά τα δέματα της Λευκίμμης των 900 χιλιάδων, ύστερα το τοιχίο της Άφρας, το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων και τώρα η Γαρίτσα.
 • Μετά την απόρριψή της προσφυγής της ΠΙΝ/Κράτσα από το Ζ’ κλιμάκιο του ΕΣ ολοκληρώθηκε η τραγωδία και αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα ότι η συμπεριφορά της παραβιάζει βασικές αρχές της διαφάνειας της ισονομίας και της ισοπολιτείας και πλήττει βάναυσα το δημόσιο χρήμα σε βάρος των αναγκών του λαού.
 • Ένα μόνο δρόμο έχει τώρα: να πράξει αυτό που η ΑΝΑΣΑ πρότεινε από την αρχή, ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η περιφερειάρχης:

 1. Θα απολογηθείτε για την καθυστερημένη ενασχόληση σας με το συγκεκριμένο έργο; Από την 1/9/2019 που αναλάβατε ασχοληθήκατε με την ΓΑΡΙΤΣΑ την 19/2/2021. Γιατί παραμείνατε άπραγη και απαθής επί 18 μήνες; Που εν τω μεταξύ η κατάσταση του τείχους επιδεινωνόταν;
 2. Θα απολογηθείτε γιατί, παρά την επισήμανση εκ μέρους της ΑΝΑΣΑ και άλλων παρατάξεων, ακολουθήσατε μη σύννομες διαδικασίες που εκθέτουν την αξιοπιστία της ΠΙΝ και στερούν τελικά το έργο από τους πολίτες και επισκέπτες για απροσδιόριστο χρόνο ακόμη;
 3. Τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας, αισθάνεσθε την ανάγκη να ζητήσετε ένα μεγάλο ΣΥΓΝΩΜΗ από τους Κερκυραίους και τις Κερκυραίες για το κατάντημα αυτό;

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ