Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ανακοίνωση για μελισσοκόμους

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) ενημερώνει
τους μελισσοκόμους ότι η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων κατεχομένων κυψελών έχει
ξεκινήσει από 1 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι:
-Η εγγραφή στο εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο είναι υποχρεωτική για κατόχους
τουλάχιστον πέντε (5) κυψελών.
-Η εγγραφή στο μητρώο πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στη ΔΑΟΚ
του τόπου μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του.
-Με την εγγραφή στο μητρώο, ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού
μελισσοκόμου και έχει ορισμένα προνόμια.
-Σε ενεργό μελισσοκόμο που δεν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών θα επιβάλλονται
κυρώσεις.
Παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι της Π.Ε. Κέρκυρας να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας
(8η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη 63), προκειμένου να ενημερώσουν την εγγραφή τους στο
μητρώο και να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

Πληροφορούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής ψηφιακής αίτησης κατεχομένων
κυψελών μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr, ακολουθώντας της εξής διαδρομή:
https://www.gov.gr/ – Γεωργία και Κτηνοτροφία – Κτηνοτροφική Επιχειρηματικότητα –
Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία
μας (κα Λαναρά, τηλ.: 2661364707).

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ