Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Επιστολή Στ. Γκίκα προς Υφυπ. Ι. Μπρατάκο για Παράταση Χορήγησης Αδειών Οικοδομής για μικρό Οικόπεδα

Στ. Γκίκας προς Ι. Μπρατάκο: «Ανάγκη Παράτασης της Χορήγησης Αδειών Οικοδομής για μικρά Οικόπεδα»

Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιάννη Μπρατάκο απέστειλε ο
Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, στην συνέχεια των
επαφών που είχε με τους αρμόδιους Υπουργούς, μεταφέροντας εκ νέου το αίτημα
παράτασης της δυνατότητας χορήγησης οικοδομικών αδειών για οικόπεδα που είναι
μικρότερα από 4.000 τ.μ.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Βουλευτής αναφέρει ότι στον ν. 4759/2020 περί
«Εκσυγχρονισμού της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
προβλέπεται «η δυνατότητα, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την
έναρξη ισχύος του νόμου, να χορηγηθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας, ώστε να
οικοδομούνται ακίνητα μικρότερα των 4.000 τ.μ. εφόσον πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.»

Ο κ. Γκίκας επισημαίνει ότι το διάστημα των δύο ετών λήγει τον Δεκέμβριο του 2022, με
την πλειοψηφία των ιδιοκτητών αυτών των μικρών ακινήτων να μην έχουν προχωρήσει τις
διαδικασίες για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας «εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που
προκάλεσε η πανδημία Covid-19».

Παράλληλα ο Βουλευτής δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, όπου ο
κλήρος είναι μικρός, υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών οικοπέδων. Η μη αξιοποίησή τους,
όπως επισημαίνει, «θα ισοδυναμεί με την ουσιαστική υποβάθμιση της περιουσίας των
ιδιοκτητών τους.»

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Γκίκας ζητά από τον κ. Μπρατάκο να εξεταστεί η δυνατότητα της
κατά παρέκκλιση χορήγησης άδειας οικοδομής στα οικόπεδα που είναι μικρότερα των
4.000 τ.μ., κατά τουλάχιστον δύο έτη.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ