Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

«Τα αποτελέσματα του ξενοδοχειακού κλάδου στα επτάνησα μετά την πανδημία και στο μέσον της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού για την βελτίωση του κλάδου

Η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας και ο Συντονιστής της
στα Ιόνια νησιά Παναγιώτης – Σπυρίδων Καλόγερος διεξήγαγαν διαδικτυακή
ημερίδα, την Τρίτη 29 η του έτους 2022 με θέμα:
«ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ »

Στην εισήγησή του ο Παναγιώτης Καλόγερος αναφέρθηκε στην ανάδειξη των
προβλημάτων του ξενοδοχειακού κλάδου και ιδιαίτερα στην αναστάτωση που
προκάλεσαν οι συνεχείς εξωγενείς κρίσεις και έχουν σαν συνέπεια την
διαφοροποίηση πολλών συντελεστών που διαμορφώνουν τα κόστη προσφοράς των
υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό τομέα, στον οποίο αφορά η ημερίδα.

Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα
εκπροσώπους των ξενοδοχειακών ενώσεων και των τεσσάρων νησιών συνοψίζονται
στα ακόλουθα:
Ενδεικτικά ως προβλήματα αιχμής μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

 • Η έλλειψη εκπαιδευμένου εποχιακά εργαζομένου προσωπικού στις εποχιακά
  λειτουργούσες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία.
 • Η αναγκαιότητα αναβαθμισμένης τριτοβάθμιας τουριστικής επαγγελματικής
  εκπαίδευσης.
 • Η αύξηση των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 για τον
  εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είτε αφορά στην χορήγηση
  επιχορηγήσεως είτε αφορά στα αφορολόγητα αποθεματικά. Το προβλεπόμενο
  κονδύλιο ανέρχεται σε μόλις σε 150 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη την
  Ελλάδα.
 • Η βελτίωση των οδικών, λιμενικών και λοιπών υποδομών ύδατος και ψηφιακών
  εφαρμογών.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος με την επιδοτούμενη ενεργειακή αναβάθμιση
  των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
 • Η ανακύκλωση στην πηγή και ο περιορισμός των προς επεξεργασία οργανικών
  υπολειμμάτων με ταυτόχρονη αλλαγή της νομοθεσίας για την επιβολή
  μειωμένων δημοτικών φόρων και τελών στις συμμορφούμενες επιχειρήσεις, με
  την εφαρμογή του δόγματος «ο ρυπαίνων πληρώνει».
 • Η αύξηση του συντελεστή δομήσεως στις υφιστάμενες και μελλοντικές
  ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Η άμβλυνση της εποχικότητας.
 • Η κάθετη σύνδεση των νησιών, ακτοπλοϊκή και αεροπορική αλλά και η σύνδεσή
  τους με την ηπειρωτική χώρα.
 • Η επιθετική τουριστική προβολή, εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
 • Η βελτίωση των προϋποθέσεων για την χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
 • Η αντινομία στις χρήσεις γης.

‘Όλα τα συμπεράσματα του διαλόγου, διαβιβάστηκαν στα αρμόδια κομματικά και
κυβερνητικά στελέχη προκειμένου οι όποιες αποφάσεις τους να κατατείνουν στην διάχυση
των ωφελειών του τουρισμού στην κοινωνία, στην ποιοτική διαφοροποίηση του
τουριστικού ρεύματος και σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και αποδοτικότητα των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ