Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Δημιουργία νέου θαλάμου αρνητικής πίεσης στο Γ.Ν.Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου θαλάμου αρνητικής πίεσης στο Τμήμα
Ειδικών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Κέρκυρας. Το αναφερόμενο έργο συνολικού
προϋπολογισμού 58.000,00 € εντάχτηκε και υλοποιήθηκε μέσω του
διασυνοριακού προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ,INTERREG V-A 2014 2020,
στο οποίο μετέχει ,ως εταίρος, το Γ.Ν. Κέρκυρας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Λεωνίδας Ρουμπάτης, αναφερόμενος στο
θέμα, επισήμανε ότι η κατασκευή του νέου θαλάμου αρνητικής πίεσης στην
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων θα ενισχύσει την ασφαλή, προς τους ασθενείς,
λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς, μέσω της δημιουργίας δύο ανεξάρτητων
χώρων και χρήσης του αέρα αναρρόφησης –κατάθλιψης της ειδικής
κλιματιστικής μονάδας που διαθέτει, επιτυγχάνεται αρνητική πίεση στο
θάλαμο νοσηλείας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ροή αέρα, διασφαλίζοντας
την μη μεταφορά –διασπορά μικροβίων προς το λοιπό χώρο του Νοσοκομείου.

Επίσης, ευχαρίστησε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, από πλευράς του
Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ,INTERREG V-A 2014
2020 αλλά και του Γ.Ν.Κέρκυρας, που βοήθησαν στην άμεση υλοποίηση του
αναφερόμενου έργου και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω υλοποίηση έργων,
που θα βελτιώνουν την υποδομή του νοσοκομείου και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προς τους πολίτες.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ