Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ερώτηση με πρωτοβουλία Δ. Μπιάγκη «για τους ιατρούς εργασίας»

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Δημήτρη
Μπιάγκη και την συνυπογραφή των Κοινοβουλευτικά Υπευθύνων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. κ. Γιώργου Φραγγίδη και Γιώργου Μουλκιώτη
αντιστοίχως, κατατέθηκε η υπ’ αριθμόν Α.Π.: 1825/20-1-2023 Ερώτηση αναφορικά με «την έλλειψη
επαρκούς αριθμού ιατρών εργασίας».

Οι Βουλευτές αναδεικνύουν το γεγονός ότι εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντικός αριθμός
περιστατικών τραυματισμών ή και θανάτων σε χώρους εργασίας, οι οποίο χώροι αποτελούν παράλληλα και εστίες δυνητικής διασποράς και μετάδοσης ιών, όπως στην περίπτωση της πανδημίας, αυτή η πραγματικότητα σχετίζεται και με τη μικρή διαθεσιμότητα ιατρών εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων, λόγω κυρίως του τρόπου που καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί της υγείας και την ασφάλειας των εργαζομένων.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές τονίζουν ότι η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει κατάλληλες
ενέργειες για την ενίσχυση της επιλογής της συγκεκριμένης ειδικότητας και της αποτελεσματικότητας
του θεσμού του ιατρού εργασίας, ώστε τουλάχιστον να εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός ιατρών
αναλόγων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρούς εργασίας. Προτείνουν δε τη λήψη
νομοθετικής πρωτοβουλίας για την τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 3850/2010),
ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας με κατάλληλα κριτήρια
διασφάλισης αντίστοιχου επιπέδου γνώσης και εμπειρίας, όπως ενδεικτικά συμπεριλαμβάνοντας τους
ιατρούς με προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και σε
συνεργασία με τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ