Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνάντηση της Περιφερειάρχη με τους Συλλόγους Αλιέων Κέρκυρας

Συνάντηση της Περιφερειάρχη με τους Συλλόγους Αλιέων Κέρκυρας

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Οι περιοχές Natura και η επιτρεπόμενη αλίευση θ’
αποφασισθούν μετά από διαβούλευση και συνεργασία με τους εκπροσώπους των
αλιέων»


Δέσμευση του αρμόδιου Υφυπουργού, Γιώργου Αμυρά προς την Περιφερειάρχη και
τους εκπροσώπους των αλιέων

Συνάντηση με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στο γραφείο της
στις Αλυκές Ποταμού στην Κέρκυρα, είχαν Πρόεδροι και μέλη Συλλόγων Αλιέων από τον Βορρά, τον
Νότο και την Κεντρική Κέρκυρα.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η διαμόρφωση της πολιτικής αλίευσης βάσει των προτάσεων της
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές «Natura 2000» των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου.
Συζήτησαν με την Περιφερειάρχη τις ανησυχίες τους για τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη
μελέτη, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης ως προς το θεσμικό πλαίσιο άσκησης
επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου και την πιθανή απαγόρευση αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000».

Στη συζήτηση συμμετείχε μέσω τηλεφώνου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος
Αμυράς, ο οποίος διαβεβαίωσε την Περιφερειάρχη και τους αλιείς ότι η πολιτική του Υπουργείου θα
διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς επαγγελματιών και ερασιτεχνών
αλιέων. Όσον αφορά στη μελέτη, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου, αποτελεί ενημέρωση της εργασίας μελετητή, ο οποίος είχε προσληφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας επί της προηγούμενης κυβέρνησης, ωστόσο δεν αποτελεί δεσμευτική βάση του τελικού σχεδίου.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ