Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Πληρωμές επιδομάτων μηνός Μαΐου και αιτήσεις για τον Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, κ. Ανδρέας Σκούπουρας και τα στελέχη του Κέντρου
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά ενημερώνουν ότι από 10 Μαΐου 2023 έως και τις 11
Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, τα άτομα με αναπηρία από όλη την Επικράτεια, που
θέλουν να αποκτήσουν Προσωπικό Βοηθό, θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά
την αίτησή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://prosopikosvoithos.gov.gr

Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί ατόμων με αναπηρία, με
εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή
τους στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και τους εκπροσώπους
του και για τους Προσωπικούς Βοηθούς βρίσκονται στο
https://prosopikosvoithos.gov.gr

Μπορούν επίσης να απευθύνουν τις απορίες τους τηλεφωνικώς, είτε στον
αριθμό 1555 (χωρίς χρέωση, επιλέγοντας 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 8), είτε
στον αριθμό 210-7000240 (με αστική χρέωση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το
βράδυ, εργάσιμες ημέρες).

H αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:
• την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους 
• την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι
προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο
συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι
υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με
το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης) 

– τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
-Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα
υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:
-τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
-τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
-τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι
ανήλικος
-εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ