Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

«Φρένο» ΥΠΕΘΟ για συντάξεις δικαστικών: Η απόφαση του ελεγκτικού αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή

Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012, αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή, σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΘΟ.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι «είναι πρόωρο να γίνει επίσημη τοποθέτηση καθώς δεν είναι στη διάθεσή μας αυτό καθ’ αυτό το κείμενο της απόφασης».

Και συνεχίζουν: «Αν ισχύουν οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν η απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα γενίκευσης και επομένως ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί μοιάζει να είναι αναντίστοιχος με το περιεχόμενο της απόφασης

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του προϋπολογισμού και ο δρόμος της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελούν αταλάντευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Ek

Μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση για τους συνταξιούχους δικαστές και το ύψος των συντάξεών τους εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ισχυρή πλειοψηφία, 28 έναντι τρία, αποφάνθηκε πως είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-πολιτείας για επανακανονισμό της σύνταξης του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκου Αγγελάρα, που είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.

Όπως κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφαρμοστέες για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων των πρώην δικαστών, εισαγγελέων και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είναι οι προϊσχύσασες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016).

Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι συντάξεις των δικαστών πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα προ του 2012

Κάτι που σημαίνει πως οι συντάξεις των δικαστών πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα προ του 2012. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο. Για τους λοιπούς συνταξιούχους είναι θέμα της κυβέρνησης τι θα πράξει, καθώς η καταβολή της αναδρομικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους δικαστές είναι πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε πως το καταβλητέο ποσό της σύνταξης υπόκειται μόνο στις περικοπές και τις κρατήσεις που δεν αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από το Μισθοδικείο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι «αρμόδιο για τον καθορισμό του χρονικού σημείου έναρξης των αποτελεσμάτων απόφασης επί τρίτων προσώπων, στα οποία εκτείνεται κατά το Σύνταγμα η δικαιοδοσία του, είναι το ειδικό κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστήριο».

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, «σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία».

Ακόμα, αναφέρει το Ε.Σ. ότι «η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφόσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ