Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Εισήγηση του Στ. Γκίκα στη Συνεδρίαση της Επιτροπής “Παραγωγής & Εμπορίου»
για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας για την Αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας

Ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του πολύ
σοβαρού νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
με τίτλο: «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας
Διάσωσης και Αεροδιακομιδών».

O κ. Γκίκας ως Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα
του νομοσχεδίου, το οποίο όπως είπε εστιάζει τόσο στην πρόληψη όσο και στην
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και ανάγκης. Περιλαμβάνει δε τις εμπειρίες
από την διαχείριση των πρόσφατων καταστροφών στη Χώρα μας και τροποποιεί
επί τα βελτίω αρκετές διατάξεις του Ν.4662/2020.

Επισήμανε την τήρηση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας κάθε
Περιφέρειας και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κάθε Δήμου, ενός
μητρώου με τα διαθέσιμα μηχανήματα, τους ιδιοκτήτες τους και τους σχετικούς
χειριστές, που δίνεται η δυνατότητα να επιτάσσονται, σε περίπτωση άμεσου
κινδύνου πολιτικής προστασίας
Η καινοτομία του άρθρου, όπως ανέφερε ο κ. Γκίκας, έγκειται στο ότι οι επιτάξεις
δύναται να γίνονται μέσω αποστολής μηνύματος από το 112 αντί «ΦΥΛΛΟΥ
ΠΟΡΕΙΑΣ» και πρόσθεσε πως το 112 μετατρέπεται σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο
που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χρησιμοποιεί εκτενώς επ’ ωφελεία των
Ελλήνων πολίτων.

Ο κ. Γκίκας έκανε αναφορά και στη σύσταση Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων
Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, με σκοπό την καταγραφή των
υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο. Ο Βουλευτής είπε πως η
ατομική ευθύνη και συνέπεια είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτόν το λόγο,
προβλέπεται στο σχέδιο νόμου εφεξής οι πολίτες να προβαίνουν στην υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, ενώ σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης τους προβλέπεται η επιβολή προστίμου.

Ο κ. Γκίκας έκανε ιδιαίτερη μνεία στην σημαντική αναβάθμιση που γίνεται στον
Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής
Θεοχαρόπουλος», τον οποίο είχε εισηγηθεί ο ίδιος το 2022 και στον οποίο
προστίθενται οι Αεροδιακομιδές και πλέον θα ονομάζεται Εθνικός Μηχανισμός
Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος»
(ΕΜΕΔΑ).

Ο κ. Γκίκας ανέφερε σχετικά, πως επανακαθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας
του και εφεξής ο ΕΜΕΔΑ θα ενεργοποιείται εντός του χερσαίου χώρου της
Ελληνικής επικράτειας και θα συνδράμει το Ε.Κ.Α.Β. στη διενέργεια επιχειρήσεων
αεροδιακομιδών προσώπων που χρήζουν επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
Ο Βουλευτής εξήρε την εν λόγω μεταρρύθμιση, λέγοντας πως ενισχύεται το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και γίνεται πράξη η δημιουργία ενός σύγχρονου
και αποτελεσματικού δικτύου παροχής υπηρεσιών εναέριας έρευνας- διάσωσης
και αεροδιακομιδών για έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στα συμβάντα.

Ο κ. Γκίκας έκλεισε την εισήγησή του λέγοντας, ότι πρόκειται για ένα σημαντικό,
πολύ καλά τεκμηριωμένο νομοσχέδιο, που αναβαθμίζει την Πολιτική Προστασία
της Χώρας και απαντά στις προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ