Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Έρευνα για τον τουρισμό στα Ιόνια Νησιά

Tις απόψεις των κατοίκων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσον αφορά στην εξέλιξη και τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά αποτύπωσε η Έρευνα Κοινής Γνώμης που ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών και προμήθεια λογισμικού για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Βιώσιμου Τουρισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2021-2027»

Η έρευνα υλοποιήθηκε από την εταιρεία ALCO A.E. με ανάθεση από την ΕΥΔ του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ». Πρόκειται για «πρωτογενή» έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο που  καλύπτει το σύνολο του χώρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και  αποτυπώνει  απόψεις των μόνιμων κατοίκων, με έμφαση στην παράκτια ζώνη, τα αστικά κέντρα, αλλά και τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

Στόχος της ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, όπως τις αντιλαμβάνεται η τοπική κοινωνία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Α.ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η γενικότερη αντίληψη των κατοίκων των Ιόνιων Νησιών είναι ότι  ζουν σε βιώσιμο προορισμό.

Ο μέσος όρος είναι υψηλός – 8 σε 10βάθμια κλίμακα- με το 41% να βρίσκεται στο 9 και 10 της κλίμακας και το 68% στο 8 έως 10.

Υψηλότερος με διαφορά, είναι ο μέσος όρος της Λευκάδας (8,5), ακολουθεί η Κεφαλονιά (8,1) και έπονται Κέρκυρα και Ζάκυνθος (7,9).

Όπως είναι φανερό, ο μέσος όρος αντίληψης της βιωσιμότητας κινείται με την αντίστροφη φορά του πληθυσμιακού μεγέθους των 4 νησιών.

Μόνο τρεις (3) στους 10 εκτιμούν ότι υπάρχει σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για το νησί τους.

Β. ΟΦΕΛΗ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο βιωματικός λόγος οφέλους/προβλημάτων από τον τουρισμό είναι θετικός σε αναλογία 2:1.

Το 62% συμφωνεί ότι, προσωπικά, έχει όφελος (53% συμφωνώ – 9% μάλλον συμφωνώ),

έναντι  του  31% που συμφωνεί ότι αντιμετωπίζει, προσωπικά, προβλήματα από τον τουρισμό (17% συμφωνώ – 14% μάλλον συμφωνώ).

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 20% κατοίκων που δεν εργάζεται στον τουριστικό τομέα συμφωνεί ότι έχει προσωπικά οφέλη από τον τουρισμό.  

Υπάρχουν οφέλη για την τοπική κοινωνία από τον τουρισμό;Υπάρχουν προβλήματα για την τοπική κοινωνία από τον τουρισμό;

Σαφείς είναι οι γενικότερες αντιλήψεις των κατοίκων των Ιόνιων Νησιών για ευρύτερα ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες.

 • Όλοι θεωρούν ότι ο τουρισμός αποδίδει οφέλη (83% μεγάλα οφέλη).
 • Έξι στους δέκα αναγνωρίζουν ότι προκαλεί προβλήματα (26% μεγάλα προβλήματα). 
 • Εννέα στους δέκα συμφωνούν ότι πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός

με τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ευρύτερα κοινωνικά/τοπικά οφέλη είναι μεγαλύτερα των προσωπικών και αντίστροφα τα ευρύτερα προβλήματα από τον τουρισμό είναι μάλλον πιο περιορισμένα έναντι των προσωπικών.

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Πάντα σε επίπεδο γενικότερων αντιλήψεων, οι κάτοικοι των Ιόνιων Νησιών: 

 • Εκτιμούν ότι ο τουρισμός λειτουργεί θετικά σε σχέση με την ποιότητα ζωής (45%  βελτιώνει, 18% διατηρεί, 22% δεν επηρεάζει, 12% καταστρέφει).
 • «Τριχάζονται» σε σχέση την επίδραση του τουρισμού στην ταυτότητα και το χαρακτήρα των νησιών (35% δεν επηρεάζει, 34% διατηρεί και βελτιώνει, 27% καταστρέφει).
 • Μοιράζονται ανάμεσα στην αντίληψη ότι καταστρέφει το περιβάλλον (38%)  και ότι δεν το επηρεάζει / το διατηρεί (42% ).
 • Θεωρούν ότι οδηγεί σε άνοδο του κόστους ζωής (μεγάλη 55% – μικρή 23% αύξηση)

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σχέση / εξάρτηση κατοίκων των Ιόνιων Νησιών και τουρισμού είναι έντονη, αφού το 60% όσων είναι έως 54 ετών εργάζεται στον τουριστικό τομέα. Το ποσοστό είναι 55% στην ηλικιακή ομάδα 17-64 ετών και 70% στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών. 

Συνολικά, το 42% εργάζεται στον τουριστικό τομέα, με το 18% να είναι επιχειρηματίες / επαγγελματίες και το 24% υπάλληλοι.

Η πολύ έντονη σχέση δεν συνδυάζεται με ανάλογα ποσοστά ειδικής εκπαίδευσης, αφού το 66% δεν έχει κάποια κατάρτιση σε σχέση με τον τουρισμό.

 • το 41,0% των ερωτηθέντων  εργαζομένων είναι «Λίγο-Καθόλου» ικανοποιημένο από την ΑΜΟΙΒΗ, ενώ η ΜΗ Ικανοποίηση από Ωράριο και Συνθήκες εργασίας κυμαίνεται στο ~27,0%.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ