Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Να δοθεί άμεση παράταση των προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜμΕ, νέων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, του ΕΣΠΑ. Γράφει ο Σπύρος Κροκίδης

Ο κόσμος της  αγοράς αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα τις επιπτώσεις από την υγειονομική και την πολύ πρόσφατη ενεργειακή κρίση, που βίωσε η πατρίδα μας αλλά και η διεθνής κοινότητα και οι οποίες συνεχίζουν να προκαλούν ανασφάλεια στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές.

Με την έναρξη των δύο νέων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, για την ενίσχυση των νέων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων στα πλαίσια των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (07ΚΕ), που αφορούν στους κλάδους του τουρισμού, αλλά και σε πλήθος άλλων ειδικοτήτων, η αγορά και οι επαγγελματίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.

Δυστυχώς όμως έχουν τεθεί από πλευράς της πολιτείας, ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή του αιτήματος για χρηματοδότηση και τούτο διότι υπάρχουν ζητήματα που εμποδίζουν την έγκυρη κατάθεση των επενδυτικών φακέλων. Ειδικότερα:

  1. Βραδεία και λίαν αργοπορημένη ανταπόκριση, από πλευράς των υπεύθυνων των προγραμμάτων, στα πολλά και εύλογα ερωτήματα των επενδυτών. Οι πρώτες ανακοινώσεις (ερωτήσεων – απαντήσεων) αναρτήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις σε μία σειρά διευκρινήσεων.
  2. Απαιτούνται δικαιολογητικά από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι η πολεοδομία για τις χρήσεις γης, τους όρους δομήσεως και τις οικοδομικές άδειες η έκδοση των οποίων καθυστερεί, με συνέπεια οι δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χρηματοδότησης λόγω χαμηλότερης βαθμολογίας.
  3. Προκειμένου να συμπληρωθεί η ιδία συμμετοχή στην επένδυση, πολλοί υποψήφιοι επενδυτές απευθύνονται σε τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ανταποκρίνονται με χαρακτηριστική καθυστέρηση στην έγκριση ή την πρόεγκριση των αιτουμένων δανείων.
  4. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή των αιτήσεων, αντιμετωπίζει μηχανογραφικά προβλήματα τα οποία δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση τους.
  5. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ενημέρωση για τις εν λόγω δράσεις, όπως οι θεματικές ημερίδες, με συνέπεια πλήθος επιχειρήσεων να μην έχουν λάβει γνώση.

Καλείται το αρμόδιο Υπουργείο  για την άμεση παρέμβασή του, προκειμένου να δοθεί μία εύλογη παράταση στα προγράμματα αυτά, όπως επίσης να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί για την χρηματοδότησή τους. Οι υλοποίηση των προτεινομένων επενδύσεων εκτός του ότι θα δράσει πολλαπλασιαστικά στην οικονομία, θα δράσει ευεργετικά  στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Τέλος να σημειωθεί η μεγάλη παράλειψη ενίσχυσης των υφιστάμενων τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται μεγάλη χρονολογική και λειτουργική φθορά.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ