Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνάντηση  του Περιφειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γιάννη Τρεπεκλή με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας
ανάμεσα στον Περιφειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γιάννη Τρεπεκλή και τον Περιφερειακό Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρο Δ. Αγγελόπουλο. Η
συνάντηση έγινε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12 μεσημβρινή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε η εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Μέσα από τη συζήτηση των
εκπροσώπων των δύο φορέων επιβεβαιώθηκε η θετική υποστήριξη που παρέχεται στην
εκπαίδευση για βασικά κτηριακά και λειτουργικά θέματα από τον κ. Γιάννη Τρεπεκλή. Ειδικότερα
έγινε εκτενής αναφορά και διεξοδική συζήτηση για κάθε επιμέρους θέμα και πρόβλημα που
αφορά τους απαιτούμενους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, την
εξεύρεση χώρων για ΕΚΦΕ αλλά και την κατάλληλη στέγαση για την ανάδειξη και την εύρυθμη
λειτουργία του προς ίδρυση φορέα Κέντρο Καινοτομίας. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν αφενός η
συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τον Πρώτο Κυβερνήτη του Ελληνικού Κράτους Ιωάννη
Καποδίστρια και αφετέρου ο κοινός σχεδιασμός και η οργάνωση του Φεστιβάλ Μουσικών
Σχολείων Ιονίων Νήσων.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ