Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ψηφιακοί βοηθοί και e-δάσκαλοι για απόδηµους: Σειρά πρωτοβουλιών από το ΥΠΕΞ για να νιώθουν οι οµογενείς δίπλα στη χώρα τους

Στη βελτίωση της καθηµερινότητας των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, µέσω της ενίσχυσης της ψηφιακής εξυπηρέτησης, αλλά και στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στοχεύει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ παράλληλα ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας δίνουν ιδιαίτερη έµφαση και λαµβάνουν σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή διπλωµατία της χώρας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης της εικόνας της Ελλάδας, µέσω νέων ψηφιακών εργαλείων.

Εχοντας βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των δεσµών των απανταχού Ελλήνων µε την πατρίδα τους, το υπουργείο Εξωτερικών δροµολογεί µία σειρά πρωτοβουλιών για να νιώθουν οι οµογενείς δίπλα στη χώρα τους.

«Ψηφιακός Βοηθός»: Επαφή µε τις υπηρεσίες του ελληνικού ∆ηµοσίου σε 25 γλώσσες

Πιο συγκεκριµένα, ο πολύγλωσσος «Ψηφιακός Βοηθός» mAigov δίνει τη δυνατότητα διάδρασης των πολιτών µε το ελληνικό ∆ηµόσιο σε 25 γλώσσες, βοηθώντας τους να εντοπίσουν µε τρόπο απλό και φιλικό την υπηρεσία που αναζητούν. Οι πολίτες, απ’ όπου κι αν βρίσκονται, έχουν πλέον τη δυνατότητα να «συνοµιλήσουν» µε τον «Ψηφιακό Βοηθό» στις 24 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στα αλβανικά και να ενηµερωθούν για τις υπηρεσίες και τις διοικητικές διαδικασίες που παρέχονται. Η «συνοµιλία» µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το κινητό τηλέφωνο, το τάµπλετ ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε την υποβολή ερωτήµατος γραπτά ή φωνητικά. Ο «Ψηφιακός Βοηθός» τούς βοηθά να εντοπίσουν µε τρόπο απλό και φιλικό την υπηρεσία που αναζητούν, ενώ στο τέλος της «συνοµιλίας» έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την εφαρµογή.

Ταυτόχρονα, προστέθηκε στην αρχική σελίδα του www.gov.gr η ενότητα «Απόδηµοι Ελληνες», στην οποία επισηµαίνονται αφενός οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες από Ελληνες που κατοικούν µόνιµα ή πρόσκαιρα στο εξωτερικό και αφετέρου η δυνατότητα ψηφιακού ραντεβού για εξυπηρέτηση, µέσω προξενείου, από το υπουργείο Εξωτερικών µε τηλεδιάσκεψη. Στο νέο «Ελληνες του Εξωτερικού» (Greeks Abroad), που είναι προσβάσιµο τόσο µέσω της ενότητας «Απόδηµοι Ελληνες» όσο και µέσω της κατηγορίας «Πολίτης και Καθηµερινότητα» (Citizens and dayto-day life), οι Ελληνες του εξωτερικού µπορούν να βρίσκουν συγκεντρωµένες ακόµα περισσότερες συχνά χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες που τους αφορούν. Υπάρχει συνεχής συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, ώστε να γίνονται επικαιροποίηση διαρκώς και προσθήκες όσο και διασύνδεση µε νέες ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών προς τον απόδηµο Ελληνισµό.

Ταχύτερη επικοινωνία µε τους πολίτες

Την ίδια ώρα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ιαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» στο σκέλος της ενεργοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων. Θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για το ευρύ κοινό κατά το προσεχές διάστηµα. Μάλιστα, µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για προξενικές υπηρεσίες, να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως για όσα αιτήµατα είναι δυνατό, µε ανταλλαγή e-mails µε την προξενική αρχή και την ηλεκτρονική λήψη του αιτούµενου πιστοποιητικού, να πληρώνουν ηλεκτρονικά (µέσω e-banking ή µε τη χρήση πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών) το προβλεπόµενο αντίτιµο της προξενικής πράξης, καθώς επίσης και να κλείνουν ραντεβού για την αυτοπρόσωπη εξυπηρέτησή τους στην προξενική αρχή, στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν.

Στόχος του έργου αυτού είναι η ταχύτερη επικοινωνία µε τους πολίτες και η διεκπεραίωση των συναλλαγών τους µε τις προξενικές αρχές, η παροχή ακριβούς και επικαιροποιηµένης πληροφορίας, καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές προξενικές αρχές προς τους πολίτες του εξωτερικού. Παράλληλα, βασική επιδίωξη αποτελεί και η διάθεση σύγχρονων εργαλείων στα στελέχη των προξενικών αρχών στην εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά και η δηµιουργία αµεσότερης σχέσης µεταξύ πολιτών-επιχειρήσεων και ελληνικού κράτους-δηµόσιας διοίκησης.

Τέλος, µε την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής θα έχει επιτευχθεί και η αποσυµφόρηση των ελληνικών προξενικών αρχών και η µείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Σηµειώνεται πως µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των Ελλήνων οµογενών στο Μητρώο Απόδηµου Ελληνισµού, εφόσον το επιθυµούν, ώστε η προξενική αρχή να ενηµερώνει τους πολίτες για δράσεις που λαµβάνουν χώρα στον τόπο διαµονής τους, όπως και για θέµατα επικαιρότητας στην Ελλάδα.

Σηµαντικό εργαλείο είναι και η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα staellinika.com για τη διδασκαλία και εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας σε νέες και νέους οµογενείς που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, αλλά και σε ξενόγλωσσους χρήστες, η οποία είναι πλέον διαθέσιµη και στα γαλλικά και γερµανικά. Ως εκ τούτου, η πλατφόρµα λειτουργεί πλέον σε πέντε γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά και πορτογαλικά.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή της Κυριακής»

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ