Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Δύο σημαντικές δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δύο σημαντικές δράσης εξωστρέφειας ανακοίνωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η πρώτη δράση αφορά την έκδοση πιστοποιητικών φοίτησης και στην αγγλική γλώσσα. To Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του, ενέκρινε την έκδοση πιστοποιητικών φοίτησης στην αγγλική γλώσσα για τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά αλλά και τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών του. Τα πιστοποιητικά αυτά (βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών και βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας), τα οποία εκδίδονταν μέχρι πρόσφατα αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εκδίδονται πλέον μηχανογραφημένα και στην αγγλική από τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στοχεύοντας στη διευκόλυνση των φοιτητών/τριών αλλά και στη περαιτέρω διεθνοποίηση του ιδρύματος.

Η δεύτερη δράση αφορά την δημιουργία πολύγλωσσων ενημερωτικών φυλλαδίων. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενισχύει συνεχώς τις Διεθνείς Σχέσεις του, όχι μόνο με τη δημιουργία πληροφοριακών φυλλαδίων σε πολλές γλώσσες, αλλά και με τη διεύρυνση της παρουσίας του σε διεθνή φόρα. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία διευκολύνει την επικοινωνία με διεθνείς φοιτητές και ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες, καθώς τώρα μπορούν να προσεγγίσουν τα προγράμματα σπουδών και τις δραστηριότητες του πανεπιστημίου σε δέκα διαφορετικές γλώσσες, περιλαμβανομένων των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Πολωνικών, Κινέζικων και Ιαπωνικών. Τα φυλλάδια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των πληροφοριών https://international.ionio.gr/gr/flyer/.

Η συγκεκριμένη πολιτική ενσωμάτωσης πολλαπλών γλωσσών επιτρέπει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο να προωθήσει την πολυπολιτισμική ανταλλαγή και να προσφέρει ένα πιο περιεκτικό και προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή έχει αναγνωριστεί διεθνώς με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια, καθώς και με την υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας, όπως το Erasmus+, που ενισχύει τις σχέσεις με άλλα ιδρύματα και προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Το δε γραφείο του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη συμβάλλει επίσης στη διάδοση του ονόματος και της φήμης του ιδρύματος στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ