Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους»

Οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, ως Δικαιούχοι Φορείς, σε
συνεργασία με την Equal Society, ως Διαχειριστής Φορέας, υλοποιούν το έργο «Equal Ευκαιρίες» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το έργο απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής. Στόχοι του έργου είναι:

 • Η άμεση μετάβαση 15 ωφελούμενων νοικοκυριών σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης,
 • H ένταξη ποσοστού 20% από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, σε
  επιδοτούμενη από το Πρόγραμμα εργασία και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών
  δεξιοτήτων, και
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων μέσω της ψυχοκοινωνικής τους ενδυνάμωσης και της διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων καλεί όσους δημότες επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Δελτίο Ταυτότητας/ Άδεια Διαμονής
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η βάσει αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
 • Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του τελευταίου φορολογικού έτους και πρόσφατη βεβαίωση
  δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ωφελούμενου (Έντυπο Ε9)
 • Δελτίο ανεργίας (εάν υφίσταται)
 • Πιστοποίηση αναπηρίας (εάν υφίσταται)
 • Βεβαίωση διαμονής σε Δομή φιλοξενίας (Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα
  Γυναικών θυμάτων βίας ή Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης
  Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων) ή Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία ή το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (εάν υφίσταται).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • κα Σοφία Έλσα Κορονάκη,
 • κα. Αμαλία Λεοντίτση,
 • Κέντρο Κοινότητας,
 • Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (τηλέφωνο: 2661045923, email: kentrokoinotitas@corfu.gov.gr),
 • κα Διαβάτη Χριστίνα, Equal Society (τηλέφωνο: 2661081855, email: equaleukairies@gmail.com).

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ